Tento dotazník slouží pouze pro vnitřní potřebu společnosti Conteg, spol. s r.o. Jeho vyplnění nezakládá nárok na budoucí zaměstnání ve společnosti. V případě zájmu Vás budeme sami kontaktovat.